Skalica, Divergencie, Jezuitský kostol, 19:00 hod., Slovenský komorný orchester, Moyzesovo kvarteto, S.Masaryk

13.06.2018