Bratislava, Reduta, 19:00 hod., ako člen SF (Filmová hudba)

07.04.2018