Bratislava, Pálffyho palác Zámocká ul., 19:00 hod., Šostakovič v Pálffyho paláci , Moyzesovo kvarteto, J.Eliáš, J.Čižmarovič (M.Spusta - premiéra, W.A.Mozart, D.Šostakovič)

12.12.2018