P. F. 1998

Imrich Dugovič: Kam chodí slnko
Johann Sebastian Bach: Gigue
Imrich Dugovič: Zopár rokov
Johann Sebastian Bach: Sarabanda
Imrich Dugovič: Skúšam nájsť
Ladislav Kupkovič: Panónsky tanec
Imrich Dugovič: Infúzia
Nikolaj Rimskij Korsakov: Let čmeliaka

Ján Slávik, violončelo
Imrich Dugovič, hra a spev

Stránky